KLIENT

WSB-NLU

ZADANIE

Identyfikacja projektu Era Inżyniera

Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie ekskluzywnego wydawnictwa przedstawiającego najwybitniejszych absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Powstał autorski projekt współpracy projektantów, fotografów i autora tekstów. Praca została nagrodzona ZŁOTYM KTR 2013!

04Chigo agency_WSB-NLU 02
09Chigo agency_WSB-NLU 02
10Chigo agency_WSB-NLU 02

suwerenni autorzy

Zależało nam na utrzymaniu spójności stylistycznej i oryginalności. Postanowiliśmy połączyć autorskią pracę w ramach komercyjnego wydawnictwa. Zaprosiliśmy do współpracy pisarkę Zofię Staniszewską oraz dwoje młodych fotografów Marcina Morawieckiego i Annę Bajorek. 

Zależało nam na utrzymaniu spójności stylistycznej i oryginalności. Postanowiliśmy połączyć autorskią pracę w ramach komercyjnego wydawnictwa. Zaprosiliśmy do współpracy pisarkę Zofię Staniszewską oraz dwoje młodych fotografów Marcina Morawieckiego i Annę Bajorek. 

03Chigo agency_WSB-NLU 02
06Chigo agency_WSB-NLU 02
07Chigo agency_WSB-NLU 02

typografia

Założyliśmy, że album to seria pojedynczych fotografii, tekstów i ilustracji zawartych w formie książki. Charakterystycznym elementem spajającym całość jest stylizowana typografia odnosząca się "historii" prezentowanej osoby. Każdy układ typograficzny ilustruje graficznie poszczególne osoby.

05Chigo agency_WSB-NLU 02

forma  ---------  funkcja

Album oprawiony został w białe płótno na którym bez druku wycisnięto domyślne credo absolwentów WSB-NLU.  Dla absolwentów i współpracowników z zagranicy powstał specjalny serwis on-line 

Album oprawiony został w białe płótno na którym bez druku wycisnięto domyślne credo absolwentów WSB-NLU.  Dla absolwentów i współpracowników z zagranicy powstał specjalny serwis on-line 

CONTENT

art directing  ------  graphic design  ------  print   ------  digital

team

Client coordinator / Elżbieta Matyja 
Creative Director, graphic design / Tom Szurkowski
Art direction, graphic design / Bartek Wągrowski  
Project manager / Małgosia Pieczyńska 

wyzwól  ---------  energię

wyzwól  ---------  energię

Zainteresowany?

Zainteresowany?

offline  ----------

gsm +48 512 026 920 
głogowska 100/3
Poznań. Poland

  ----------  online

s3
s2