CLIENT

WSB-NLU

TASK

Album of the most outstanding alumni

Design and production of the album of the most outstanding graduates of the University of Business in Nowy Sącz in Poland. A special project because it is a work for which we received an award at the KREATURA {CREATURE} Advertising Festival!

Projekt i produkcja albumu najwybitniejszych absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Projekt szczególny, ponieważ to praca, za którą otrzymaliśmy nagrodę na Festiwalu Reklamy KREATURA!

nlu_11
nlu_14
nlu_11
002wsb-nlu
005wsb-nlu
003wsb-nlu
004wsb-nlu

mobile  ---------  0n-line

The project, which lasted almost half a year, assumed the photographer's visits to graduates scattered around the country in order to conduct the planned session. The pictures show the personal face and characteristic features of people, and combined with creative ideas for each figure create a new business card of the best university in the country many times.

Projekt trwający prawie pół roku zakładał wizyty fotografa u rozproszonych po kraju absolwentów w celu przeprowadzenia zaplanowanej sesji. Zdjęcia ukazują osobiste oblicze i charakterystyczne cechy osób, a zestawione z kreatywnymi pomysłami na każdą sylwetkę tworzą nową wizytówkę wielokrotnie najlepszej uczelni w kraju.

CONTENT

graphic design  ------   photo  ------  print   ------  production

team

Client coordinator / Ela Matyja 
Creative Director, graphic design / Tom Szurkowski
Photography / Jacek Jur 

release  ---------  energy

wyzwól  ---------  energię

Interested?

Zainteresowany?

offline  ----------

gsm +48 512 026 920 
głogowska 100/3
Poznań. Poland

  ----------  online

s3
s2